دغدغه ما فرهنگ است

دکتر فاطمه فراهانی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و معاون پژوهش و فناوری واحد علوم و تحقیقات تهران

اولین واحد فناوری حوزه علوم انسانی در مرکز رشد واحد علوم و تحقیقات مستقر می‌شود!

دکتر فاطمه عزیزآبادی فراهانی: مأموریت‌های دانشگاه به عنوان محلی برای «طرح مسئله» و «ایده‌پردازی» لازم است که توسط جامعه درک شود و مورد پذیرش قرار گیرد، اما متأسفانه گفت‌وگوی لازم میان دانشگاه و جامعه شکل نگرفته و حتی بحث ارتباط صنعت و دانشگاه نیز آنچنان که باید تحول‌آفرین نشده است.

 • همه آمده بودند، الا خواص مردود!!

  همه آمده بودند، مرد و زن، پیر و جوان و ... همه آمده بودند تا برای باری دیگر به ثمر نشستن قیام انقلاب 57 را جشن بگیرند. همه آمده بودند، همه آنانی که دل در گرو این انقلاب داشتند، همه آنانی که چشم بر لبان پیر و مرادشان دوخته تا فرمان دهد و لبیک اش گویند، همه آنانی که درد دین و درد فرهنگ داشته و دارند...

 • حرکت فرهنگی پول نمیخواهد، همت میخواهد!!

 • از برنامه ششم توسعه نیز آبی برای فرهنگ گرم نمی شود!

 • هوای فرهنگ!

  کدام نهاد فرهنگی در کشور باید هوشمندانه هوای فرهنگ را رصد و شناسایی کرده و میزان آلودگی آن را بسنجد و میزان آلاینده های آن را اعلام کند و به هنگام هشدار دهد که به دلیل وجود غلظت رسوبات موجود در جبهه ی وارداتی فرهنگ به کشور تنفس از آن برای همگان ناسالم محسوب می شود و برای برون رفت آن تدبیری هوشمندانه اتخاذ کند؟!

 • ذخایر نظام فرهنگی!

  در شرایط حساس کنونی تنها با اتکا بر تمامی اجزا و ذخایر نظام فرهنگی ، بهره مندی از ظرفیت زبان و ادبیات ، تحقق جنبش های نرم افزاری و انجام فعالیت های دانش بنیان ، گسترش فضای خلاقیت ، خودباوری ، احساس افتخار و عزتمندی و بکارگیری ظرفیت های قابل توجه و فاخر هنری و از همه مهمتر تعمیق باورهای دینی است که امکان اعمال مدیریت فرهنگی فراهم می شود.

 • سفر به تاجیکستان!

 • سفر به بوسنی و سوریه!

 • سفر به چین!